tạp chí bầu trời

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN SKYPEC HƯỞNG ỨNG CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

 Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Skypec năm 2022 với chủ đề “Phát triển năng lực bản thân – thích ứng với cuộc sống mới’’, dành cho cán bộ công nhân viên Công ty tham gia chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách đã truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, khơi dậy khát vọng cống hiến. Thông qua đó góp phần tích lũy kiến thức, tư duy, kích thích, sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc của người lao động, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

 Thí sinh tham dự xây dựng kế hoạch hành động nhằm phát triển văn hóa đọc cho bản thân và Công ty hoặc viết chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận về một cuốn sách hay bằng hình thức xây dựng video clip thời lượng 5-10 phút hoặc một bài viết từ 2-4 trang (để hiểu rõ hơn về thể lệ cuộc thi vui lòng quét QR code theo hình ảnh đính kèm).


   
     Ban tổ chức cuộc thi kiểm duyệt, lựa chọn nội dung đảm bảo thể lệ cuộc thi đăng tải công khai trên trang facebook Skypec và trang thông tin nội bộ www.skypec.com.vn của Công ty, căn cứ trên số lượt yêu thích(like), chia sẻ(share) Ban tổ chức xếp giải các clip xuất sắc của các tập thể, cá nhân tại các vòng sơ khảo và tổng kết dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 12/2022.
 
     Sau thời gian phát động cuộc thi, số lượng cán bộ công nhân viên tham gia và thời lượng đọc sách cũng tăng lên thống kê trước ngày 30/3/2002 so với thống kê ngày 14/4/2022. Thời lượng đọc sách 1000 phút( tương đương 16 giờ), 2000 phút (tương đương 32 giờ) tương đối nhiều và cá biệt có lượt truy cập đã đọc 2698 phút (tương đương gần 45 giờ).
   
     Và theo thống kê mới nhất của Ban tổ chức cuộc thi hiện tại số người hiện đang đọc sách chiếm 46.7% và số người hoàn thành toàn bộ đầu sách trên thư viên elearning chiếm tỷ lệ 26.5% và Chi nhánh Skypec khu vực Miền Trung có 197/241 cán bộ công nhân viên chiếm 81.7% đã hoàn thành việc đọc sách.
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận