tạp chí bầu trời

Bộ trưởng Bộ GTVT kiểm tra, chỉ đạo hiện trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị: Cần tập trung quyết liệt, bằng mọi giá các nhà thầu phải tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác giải ngân, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công bám tiến độ đề ra. 

Chiều 14/4, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo hiện trường Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2017 - 2020) đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 87,84Km thuộc 2 Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và 5 huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An báo cáo tiến độ GPMB 

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án, hiện nay, Dự án đã đạt sản lượng khoảng 3.206,5/4.395 tỷ đồng (tương đương 73,0% giá trị các Hợp đồng). Năm 2023, Dự án được bố trí 2.019,6 tỷ đồng, trong đó vốn xây lắp là 1.468 tỷ đồng, đã giải ngân 170 tỷ đồng (tương đương 11,6%). Lũy kế giải ngân nguồn vốn xây lắp từ đầu Dự án 2.986/4.395 tỷ đồng (khoảng 68%). Hiện dự án đã huy động tổng cộng 285 thiết bị thi công chính…

Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được khoảng 87,84/87,84Km, đạt 100%.

Đại diện đơn vị thi công Phúc Thành Hưng báo cáo tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, hiện đang còn vướng phạm vi đường dẫn 03 cầu vượt (Cầu vượt QL48D, cầu vượt Diễn Đoài, cầu vượt Đô Thành) và một số đoạn đường gom dân sinh gồm 04 hộ dân ở xã Diễn Yên, 14 hộ dân ở xã Diễn Đoài (phạm vi đường dẫn cầu vượt Diễn Đoài); 02 hộ dân ở xã Hưng Đạo chưa nhận tiền (đường gom); 01 đường ống nước D800 (cầu vượt QL48D); 02 vị trí đường điện cao thế (Yên Thành 01 vị trí, Hưng Nguyên 01 vị trí); 03 đường điện trung hạ thế ở huyện Hưng Nguyên và một số điểm đất nông nghiệp vướng mắc cục bộ..

Cho biết các khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) đề nghị Bộ trưởng làm việc với các bên liên quan đẩy nhanh hơn nữa công tác giái phóng mặt bằng những vị trí còn lại; làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An để cho tăng công suất khai thác đối với các mỏ cát cung cấp cho Dự án theo các Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các bên đẩy nhanh công tác thẩm định phê duyệt đối với những hạng mục điều chỉnh để Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công và đủ điều kiện thanh quyết toán khối lượng thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: "Triển khai thi công đảm bám tiến độ đề ra

Tại hiện trường, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết 4 gói thầu của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2017 - 2020) đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra. Những công việc khó như đắp đất, nền của toàn tuyến cơ bản đã xong; giải phóng mặt bằng tuyến chính cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu; hiện chỉ vướng mắc ở vị trí cầu vượt Diễn Đoài, cầu Diễn Đồng, huyện Diễn Châu.

Bộ trưởng Bộ GTVT tặng quà động viên công nhân 

Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị: Cần tập trung quyết liệt, bằng mọi giá các nhà thầu phải tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác giải ngân, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công bám tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án tiếp tục sát sao, không chủ quan trong quá trình thực hiện Dự án. Đối với công tác giải phóng mặt bằng cần phải bám sát chỉ đạo của tỉnh với quan điểm “thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước trên cơ sở tạo mọi điều kiện, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân để thực hiện tốt công tác này”.

Văn Nam

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận