tạp chí bầu trời

Bổ sung Giấy đi đường đối với các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT vừa có công văn số 3666/CHK-VTHK đề nghị cấp bổ sung 3000 Giấy đi đường cho Cảng vụ hàng hông miền Nam, trong đó 1000 Giấy đi đường trong ngày 26-08 cấp cho các cơ quan đơn vị, hoạt động cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận công văn số 3666/CHK-VTHK ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về việc bổ sung Giấy đi đường cho Cảng vụ hàng không miền Nam (HKMN) để cấp cho các đơn vị hoạt động tại cảng hàng không quốc tế (HKQT) tân Sơn Nhất.

Ngày 26 tháng 8 năm 2021 , Cục HKVN đã có Công văn số 3660/CHK-VTHK, Cảng vụ HKMN đã có công văn số 1520/CVMN-GSAN kính gửi Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung Giấy đi đường cho cảng vụ HKMN để cấp cho các đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được thông suốt, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của đất nước, Bộ GTVT đã đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp bổ sung 3.000 Giấy đi đường cho Cảng vụ hàng không miền Nam, trong đó cấp ngay 1.000 Giấy đi đường trong ngày 26 tháng 8 năm 2021 để Cảng vụ HKMN cấp cho các cơ quan, đơn vị hoạt động tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Đông Sa

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận