tạp chí bầu trời

Bộ GTVT kiểm tra công tác triển khai Chính phủ điện tử hướng tới chuyển đổi số tại Cục Hàng không VN

Vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT và Đoàn kiểm tra đến làm việc tại Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về triển khai công tác Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới chuyển đổi số tại Cục HKVN. Cục trưởng  Cục HKVN Đinh Việt Thắng chủ trì cuộc họp.

Trước khi vào họp, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã cùng Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và đoàn đi kiểm tra thực tế hạ tầng công nghệ thông tin tại Cục HKVN.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đã báo cáo Thứ trưởng sơ bộ về kế hoạch triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại Cục HKVN.

Dựa trên các Chương trình, kế hoạch của Bộ GTVT, Cục đã xây dựng Kế hoạch triển khai các nội dung theo kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (phiên bản 2.0) giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 2097/QĐ-BGTVT; Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2020 của Bộ GTVT ban hành Chương trình chuyển đổi số Bộ GTVT đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 2434/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2020  ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Bộ GTVT giai đoạn 2021-2025…

(Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp)

Mục tiêu  của Cục HKVN trong công tác Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới chuyển đổi số là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng, đưa chuyển đổi số trở thành thành phần hữu cơ trong mọi hoạt động quản lý của Cục HKVN. Đồng thời phát triển Chính phủ số theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu cho mọi hoạt động nghiệp vụ hàng không, sử dụng dữ liệu số cho việc tự động hoá ra quyết định và hỗ trợ ra quyết định; tập trung xây dựng hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí, nguồn lực xã hội.

Trong công tác triển khai Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 giai đoạn năm 2021-2025, Cục HKVN đã và đang tập trung ưu tiên nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo lộ trình: vận hành hoạt động hệ thống CNTT giải quyết thủ tục hành chính; hợp nhất với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ GTVT và Chính phủ; Hệ thống phòng họp trực tuyến của Cục HKVN được vận hành tốt để kết nối với Bộ GTVT và các đơn vị trong ngành triển khai các nhiệm vụ nhanh chóng và kịp thời nhất là trong giai đoạn cả nước đang thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành xây dựng quy trình điện tử cho 46 TTHC lên mức độ 4; triển khai chữ ký số điện tử và 100% hồ sơ công việc giải quyết trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); triển khai văn bản kết nối liên thông với Bộ GTVT và các Cảng vụ, Trung tâm Y tế hàng không….

(Hướng tới chuyển đổi số là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng, đưa chuyển đổi số trở thành thành phần hữu cơ trong mọi hoạt động quản lý của Cục HKVN)

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục HKVN, Cục  đã lên kế hoạch triển khai các ứng dụng, bộ cơ sở dữ liệu để phục vụ chuyển đổi số ngành hàng không. Giai đoạn năm 2021-2025 Cục HKVN tập trung xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu đối với: cơ sở dữ liệu phương tiện hoạt động tại các cảng hàng không, sân bay (CSDL phương tiện hàng không); cơ sở dữ liệu (CSDL) người điểu khiển phương tiện hàng không; cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông hàng không (CSDL Kết cấu hạ tầng hàng không); cơ sở dữ liệu trang thiết bị hàng không; hệ thống quản lý đối tượng, hành khách ngành hàng không; cơ sở dữ liệu thông tin giờ cất/hạ cánh của các hãng hàng không quốc tế, nội địa khai thác đi/đến ViệtNam; hệ thống quản lý các  vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàubay; nâng cấp hệ thống quản lý thẻ kiểm soát an ninh hàng không từ thẻ PET lên thẻ thông minh…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông bước đầu biểu dương và ghi nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và triển khai công tác nêu trên tại Cục HKVN đã được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.

http://caa.gov.vn/

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận