tạp chí bầu trời

Bình Dương: Thẻ thông hành, Giấy xác nhận do các cơ quan, đơn vị cấp tạm thời chưa có giá trị sử dụng

Ngày 4/9/2021, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành công văn số 4435/UBND-NC về việc tạm dừng triển khai Công văn số 4395/UBND-NC ngày 03/9/2021 và công văn số 4423/UBND-KT ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 05/9/2021 UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh tạm dừng việc triển khai thực hiện theo công văn số 4395/UBND-NC ngày 03/9/2021 về việc tổ chức người, phương tiện lưu thông tại các vùng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh. Và tạm dừng việc triển khai thực hiện công văn số 4423/UBND-KT ngày 04/9/2021 của UBND tỉnh về phương án quản lý phương tiện và con người di chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chức năng tiếp tục việc thực hiện hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận chuyển, người đi đường bằng các Giấy lưu thông theo quy định tại các văn bản chỉ đạo trước đây.

Đối với các thẻ thông hành, Giấy xác nhận do các cơ quan, đơn vị cấp cho cá nhân, phương tiện tạm thời chưa có giá trị sử dụng. Và các cơ quan, đơn vị có nghĩa vụ thông báo đến cho các cá nhân được biết.

Công an tỉnh sẽ đảm nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các đối tượng được cấp thẻ thông hành để tham mưu UBND tỉnh chủ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế giữa các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Phi Phụng

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận