tạp chí bầu trời

BAO LA VIỆT NAM – BAY NGAY CÙNG VIETJET!

Từ nay, Vietjet mở lại và tiếp tục tăng tần suất các đường bay phủ khắp Việt Nam, đặc  biệt là đường bay đến và đi từ Phú Quốc, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng… đón nhu cầu di chuyển, giao thương, du lịch của khách hàng trong màu hè tới đây. Hãy sẵn sàng  “Bao la Việt Nam – Bay ngay cùng Vietjet” nhé!

 

Lịch khai thác các đường bay nội địa mới từ tháng 03/2022:

 

CHẶNG BAY ĐIỂM ĐI ĐIỂM ĐẾN NGÀY BAY THỜI GIAN KHAI THÁC  GIÁ TỪ (ĐỒNG)
VJ663 Nha Trang 

Phú Quốc

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
Thứ 3, 5, 7  01/06/2022 469,000
VJ664

Phú Quốc 

Nha Trang

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
Thứ 3, 5, 7  01/06/2022 469,000
VJ719 Đà Nẵng Phú Quốc  1 chuyến/ ngày 27/03/2022 409,000
VJ718 Phú Quốc  Đà Nẵng 1 chuyến/ ngày 27/03/2022 409,000
VJ668 Đà Lạt Phú Quốc Thứ 3, 5, 7 28/04/2022 209,000
VJ669 Phú Quốc Đà Lạt Thứ 3, 5, 7 28/04/2022 209,000
VJ665 Huế  Phú Quốc Thứ 2, 4, 6, CN 28/04/2022 409,000
VJ660 Phú Quốc Huế Thứ 2, 4, 6, CN 28/04/2022 409,000
VJ661 Thanh Hoá Phú Quốc  Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
VJ718 Phú Quốc Thanh Hoá Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
VJ797

Vinh

Phú Quốc

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 709,000
VJ796

Phú Quốc 

Vinh

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 709,000
VJ794

Nha Trang 

Vinh

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 309,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 589,000
VJ795

Vinh

Nha Trang

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 309,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 589,000
VJ471 Nha Trang Cần Thơ Thứ 3, 5, 6 27/03/2022 209,000
VJ470 Cần Thơ Nha Trang Thứ 3, 5, 6 27/03/2022 209,000
VJ792

Nha Trang 

Thanh Hoá

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 709,000
VJ793

Thanh Hoá

Nha Trang

Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 409,000
Thứ 3, 5, 7 01/06/2022 709,000
VJ580 Nha Trang Đà Nẵng Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
VJ581 Đà Nẵng Nha Trang Thứ 2, 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
VJ729 Đà Nằng Đà Lạt Thứ 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
VJ728 Đà Lạt Đà Nẵng Thứ 4, 6, CN 27/03/2022 209,000
VJ711 Đà Nẵng Buôn Mê Thuột Thứ 2, 3, 5, 7 27/03/2022 109,000
VJ710 Buôn Mê Thuột Đà Nẵng Thứ 2, 3, 5, 7 27/03/2022 109,000
VJ488 Cần Thơ Hải Phòng 1 chuyến/ ngày 27/03/2022 409,000
VJ489 Hải Phòng Cần Thơ 1 chuyến/ ngày 27/03/2022 409,000
VJ474 Cần Thơ Đà Lạt 1 chuyến/ ngày 28/04/2022 209,000
VJ475 Đà Lạt Cần Thơ 1 chuyến/ ngày 28/04/2022 209,000
VJ702 Cần Thơ

Đà Nẵng

1 chuyến/ ngày 27/03/2022 209,000
VJ704 1 chuyến/ ngày 28/04/2022 209,000
VJ701 Đà Nẵng

Cần Thơ

1 chuyến/ ngày 27/03/2022 209,000
VJ703 1 chuyến/ ngày 28/04/2022 209,000

Theo https://www.vietjetair.com/vi/news/tin-tuc-1648117491415/bao-la-viet-nam-bay-ngay-cung-vietjet-1648452555078

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận