tạp chí bầu trời

Áp dụng phương thức khai khác giám sát ATS và thực hiện ủy quyền vùng trời của ACC Hà Nội

Phương thức khai thác giám sát ATS áp dụng phân cách 5NM tại khu vực sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn và việc ủy quyền một phần vùng trời ủy quyền của ACC Hà Nội cho TWR Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh đã chính thức được áp dụng từ 00h01 UTC (07h01’ giờ Hà Nội) ngày 21/05/2020.

Tiếp theo thành công của công tác chuyển đổi áp dụng phương thức giám sát không lưu tại khu vực sân bay Vinh, Cát Bi từ ngày 27/2/2020, Công ty Quản lý bay miền Bắc đã tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi áp dụng tại khu vực các sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn từ 07h01’ ngày 21/5/2020.

Kíp trực chuyển đổi và Ban bay Quân sự E923 tại Đài KSKL Thọ Xuân

Mặc dù bị tác động ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm phải đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, Công ty Quản lý bay miền Bắc đã nỗ lực triển khai trong một thời gian ngắn hàng loạt các công việc liên quan như huấn luyện chuyển loại sang kiểm soát tiếp cận sử dụng giám sát cho Kiểm soát viên không lưu, triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu TWR Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn, kết nối đầy đủ các nguồn giám sát ADS-B vào hệ thống ATM, triển khai đường truyền, thiết bị đầu cuối, huấn luyện nhân viên kỹ thuật, tu chỉnh tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở, ký kết lại các văn bản hiệp đồng điều hành bay liên quan, thực hiện công tác đánh giá an toàn, lập hồ sơ xin cấp lại giấy phép khai thác cơ sở, giấy phép thiết bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quân sự…

Kíp trực chuyển đổi tại Đài KSKL Đồng Hới

Sau khi kiểm tra, đánh giá thực tế công tác chuẩn bị tại Đài KSKL Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn, ngày 19/5/2020 Cục HKVN đã chính thức cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho phép Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chính thức triển khai áp dụng phương thức cung cấp dịch vụ giám sát không lưu tại khu vực sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn từ ngày 21/5/2020. Để tăng cường giám sát, hỗ trợ công tác chuyển đổi, Công ty Quản lý bay miền Bắc đã bố trí tăng cường 03 cán bộ, huấn luyện viên không lưu thuộc Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hà Nội và Trung tâm KSTC-TS Nội Bài trong thời gian trước, trong và sau chuyển đổi tại Đài KSKL Thọ Xuân, Đồng Hới, Vân Đồn.

Kíp trực chuyển đổi tại Đài KSKL Vân Đồn

Bên cạnh đó, trong đợt chuyển đổi này, Công ty Quản lý bay miền Bắc cũng thực hiện việc ủy quyền một phần vùng trời của ACC Hà Nội cho TWR Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh nhằm mục đích nâng cao năng lực thông qua của các vùng trời sân bay nói trên, tăng cường an toàn và tạo thuận lợi cho hoạt động bay. Theo đó vùng trời trách nhiệm cung cấp dịch vụ không lưu của các Đài Kiểm soát không lưu Vinh, Cát Bi, Thọ Xuân sẽ được mở rộng đến 55km và 60 km tính từ tâm là điểm quy chiếu sân bay. Phương thức này sẽ tác động không lớn đến tổ lái ngoài việc tàu bay sẽ được chuyển giao sớm hơn cho các TWR Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh khi bay ĐẾN và ngược lại nhằm tạo không gian cho Kiểm soát viên không lưu của các TWR sử dụng giám sát ADS-B/ra đa để kiểm soát tàu bay và chủ động trong công tác hiệp đồng, thông báo với các đơn vị quân sự, đảm bảo an toàn bay chung HKDD-Quân sự.

Như vậy tới thời điểm hiện tại toàn bộ khu vực sân bay phía Bắc của Việt Nam đã được triển khai áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, tự động hóa dữ liệu, công tác hiệp đồng, chuyển giao dữ liệu điện tử được thực hiện đồng độ, xuyên suốt, công tác giám sát điều hành bay được liền mạch, góp phần nâng cao năng lực điều hành bay của toàn vùng thông báo bay Hà Nội. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của công tác quản lý, sắp xếp luồng tàu bay đi/đến các sân bay, kết nối với hàng không Việt Nam với hàng không quốc tế theo đúng lộ trình kế hoạch phát triển sâu, rộng của HKDD Việt Nam trong tương lai.

Theo Hạnh Đặng, nguồn: https://vatm.vn/ap-dung-phuong-thuc-khai-khac-giam-sat-atc-va-thuc-hien-uy-quyen-vung-troi-cua-acc-ha-noi-n5904.html

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận