tạp chí bầu trời

An Giang: Kiểm tra hoạt động khai thác cảng và bến thủy nội địa trên địa bàn Tp Long Xuyên

Ngày 13 và 14-12, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với các thành viên Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị cấp thành phố, Đội Thanh tra giao thông… tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa trên địa bàn TP. Long Xuyên.

Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc, xử lý tổ chức kinh doanh vi phạm quy định về quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa

Với mục đích đưa hoạt động của cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên đường thủy nội địa. Qua đó tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác cảng, bến thủy nội địa để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tổ chức kinh doanh lợi dụng diện tích bến thủy nội địa để khai thác, kinh doanh không đúng quy định

Thông qua công tác kiểm tra cho thấy tình hình hoạt động của cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn thành phố còn diễn ra phức tạp, số lượng bến thủy nội địa không có giấy phép hoạt động vẫn chiếm tỷ lệ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên đường thủy nội địa. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành lập biên bản các trường hợp vi phạm đồng thời hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung đúng các thủ tục, giấy phép trong kinh doanh. Dự kiến, công tác kiểm tra sẽ được tiến hành đến hết ngày 31-12, trên phạm vi toàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra tuần tra trên sông

Trần Tuấn - Hòa Trang

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận