tạp chí bầu trời

ACV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 27/7/2021, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với đầu cầu chính tại Cảng HKQT Nội Bài và các đầu cầu tại TP.HCM.  

Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông tại đầu cầu chính tổ chức tại Cảng HKQT Nội Bài

Khách mời tham dự Đại hội cổ đông có: đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các Vụ chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía ACV có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; Vũ Thế Phiệt – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung:

 • Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

 • Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của Hội đồng quản trị.

 • Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

 • Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020

 • Thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuân

 • Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

 • Thông qua Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

 • Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 7 thành viên. Đồng chí Lại Xuân Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 • Thông qua thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên. Bà Huỳnh Thị Diệu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngành hàng không là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhất, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành đều sụt giảm nghiêm trọng.

ACV với trách nhiệm là doanh nghiệp Cảng và nhà khai thác Cảng tại 21 CHK, sân bay trên cả nước, đã bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các Cảng hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và toàn thể CBNV, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bảo toàn vốn, đảm bảo mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống mạng Cảng hàng không theo quy hoạch.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban quan quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Ban Ngành địa phương, đồng hành chia sẻ các Hãng hàng không và các đối tác, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể người lao động, ACV đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

 1. Năm 2020, sản lượng hành khách vận chuyển toàn mạng cảng của ACV đạt 65,2 triệu lượt hành khách, đạt 94% kế hoạch, giảm 44% so với năm 2019 (trong đó khách quốc tế đạt 7,4 triệu lượt khách, đạt 54% kế hoạch, giảm 82% so với năm 2019; khách trong nước đạt 57,8 triệu lượt khách, đạt 104% kế hoạch, giảm 22% so với năm 2019); sản lượng hàng hóa bưu kiện đạt 1.304 nghìn tấn, đạt 97% kế hoạch, giảm 15% so với năm 2019; sản lượng cất hạ cánh đạt 473 nghìn lượt/chuyến, đạt 89% kế hoạch, giảm 37% so với năm 2019. Tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 10.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.713 tỷ đồng.

 2. Đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho 65,2 triệu hành khách và 473 nghìn lượt cất hạ cánh, trong đó có 153 chuyến bay chuyên cơ, 1.974 chuyến bay ưu tiên; quản lý khai thác thông suốt hiệu quả.

 3. Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan áp dụng Bộ Quy tắc bảo đảm an toàn khai thác trong giai đoạn dịch Covid-19 và thực hiện Quy trình khai thác bảo đảm an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch Covid-19, tạo niềm tin cho hành khách đi máy bay.

 4. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Người khai thác Cảng, tổ chức điều hành khai thác tại các Cảng hàng không thông suốt, hiệu quả và đảm an toàn tuyệt đối, chất lượng dịch vụ được bảo đảm.

 5. Hoàn thành vượt 3% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và các chỉ số về bảo toàn phát triển vốn đã được Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ĐHCĐ thông qua. ACV thực hiện nhiều giải pháp trong quản trị điều hành doanh nghiệp, tiết giảm tối đa chi phí, ứng dụng công nghệ trong điều hành khai thác Cảng để giảm chi phí vận hành, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch năm.

 6. Công tác đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng Cảng hàng không: Thực hiện đầu tư đúng định hướng, hiệu quả, bám sát mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, chủ động rà soát điều chỉnh, không đầu tư dàn trải nhằm đảm bảo tích lũy dòng tiền đầu tư các dự án mang tính chiến lược. ACV đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ các Cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục giải quyết các khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư.

 7. Đảm bảo đời sống, việc làm cho gần 10.000 người lao động làm việc tại 21 Cảng hàng không, sân bay trực thuộc. Mặc dù hoạt động kinh doanh sụt giảm nhưng ACV đã cân đối, nỗ lực đảm bảo thu nhập, chính sách phúc lợi cho người lao động ở mức tối đa trong điều kiện có thể; không thực hiện cắt, giảm lao động.

 8. Lĩnh vực hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu: ACV được vinh danh “Top 30 doanh nghiệp nộp thuế tiêu biểu nhất trong 30 năm phát triển của ngành Thuế” và “Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2020”; và năm thứ 3 liên tiếp ACV được vinh danh Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc Châu Á năm 2020 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards – APEA); năm thứ 5 liên tiếp Cảng HKQT Nội Bài có mặt trong “TOP 100 Sân bay tốt nhất thế giới” (World’s Top 100 Airports 2020) và Cảng HKQT Đà Nẵng được vinh danh trong TOP 10 sân bay cải thiện nhất thế giới năm 2020 (The World's Most Improved Airports 2020) theo bảng xếp hạng của Tổ chức quốc tế SKYTRAX.

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2021:

ACV xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:

 • Tổng sản lượng hành khách: khoảng 75 - 79 triệu khách, tăng 19%/2020.

 • Tổng hàng hoá – bưu kiện: 1.450 nghìn tấn, tăng 11%/2020.

 • Hạ cất cánh: 557 nghìn lượt, tăng 22%/2020.

 • Tổng doanh thu: 10.564 tỷ đồng.

 • Lợi nhuận trước thuế: 2.359 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn trong quá trình thực hiện kế hoạch và mức độ phục hồi của thị trường.

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021:

(1) Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không trong điều hành khai thác; tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các yêu cầu, giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 tại các Cảng hàng không.

(2) Thường xuyên theo dõi, đánh giá phân tích tình hình thị trường kịp thời có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động thường xuyên, công tác quản lý đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi.

(3) Tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện các cơ chế chính sách cho ACV như: Cơ chế quản lý khu bay; Xây dựng điều chỉnh kế hoạch, đầu tư phát triển hệ thống Cảng hàng không với trách nhiệm là Doanh nghiệp Cảng theo Nghị định 05/2021/NĐ-CP tại các Cảng hàng không; Giá nhượng quyền các dịch vụ hàng không; Thực hiện các bước xác định giá trị tài sản để chuẩn bị phương án tăng vốn khu bay theo đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.

(4) Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, Quy định và thực hiện phân cấp mạnh cho các Chi nhánh phù hợp với bộ máy, năng lực, chuyên môn của các đơn vị, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị để nâng cao hiệu quả trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, định kỳ 06 tháng thực hiện rà soát, hậu kiểm, đánh giá.

(5) Chủ động phối hợp với Hãng hàng không để mở lại đường bay sau khi hết dịch, xúc tiến hợp tác mở lại/khai thác mới các đường bay thương mại, góp phần thúc đẩy phục hồi tăng trưởng thị trường quốc tế sau khi hết dịch.

(6) Tập trung chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm như: Xây dựng mới Nhà ga hành khách T3 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Xây dựng Nhà ga hành khách T2 tại Cảng HKQT Phú Bài; Mở rộng Nhà ga hành khách T2 tại Cảng HKQT Nội Bài; dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành GĐ 1 – thành phần 3.

(7) Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và định hướng của Thủ tướng Chính phủ.

(8) Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Cảng hàng không, cơ quan tham mưu, giúp việc; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn liền với luân chuyển cán bộ, cơ cấu lại lực lượng lao động hợp lý, nâng cao năng suất lao động.

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021- 2026:

ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 GỒM 7 THÀNH VIÊN. TẠI PHIÊN HỌP ĐẦU TIÊN, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÃ TÍN NHIỆM BẦU ÔNG LẠI XUÂN THANH TIẾP TỤC GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm các ông/bà có tên sau:

 1. Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị

 2. Ông Vũ Thế Phiệt, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc

 3. Ông Đào Việt Dũng, thành viên Hội đồng quản trị

 4. Bà Lê Thị Diệu Thúy, thành viên Hội đồng quản trị

 5. Ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng quản trị

 6. Ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng quản trị

 7. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 3 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Kiểm soát đã tín nhiệm bầu bà Huỳnh Thị Diệu tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm các ông/bà có tên sau:

 1. Bà Huỳnh Thị Diệu, Trưởng ban Kiểm soát

 2. Ông Nguyễn Hữu Phúc, thành viên Ban Kiểm soát

 3. Ông Lương Quốc Bình, thành viên Ban Kiểm soát

Trích nguồn - https://www.vietnamairport.vn/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-tong-cong-ty/acv-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021

Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận